IMPULSORS 2018-03-09T08:27:21+00:00

Impulsors

Els impulsors del CCI PirineusMed són:

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida
Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées – Orientales

Totes quatre Cambres impulsen CCI PirineusMed conscients de la necessitat actual de les empreses de cercar noves oportunitats, i amb la finalitat d’apropar aquests territoris i les seves empreses, creant una xarxa de contactes beneficiosa per a tothom.